Tämä käännös tarjotaan vain tiedoksi . Merkittiin välillä Englanti tekstin ja käännöksen , Englanti versio on ratkaiseva

TÄMÄ SIVUSTO JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT TOIMITETAAN NÄIDEN EHTOJEN ALAISESTI. LUE SEURAAVAT TIEDOT HUOLELLISESTI. JATKAMALLA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÄ ILMAISET, ETTÄ SITOUDUT NOUDATTAMAAN ALLA ESITETTYJÄ EHTOJA. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, POISTU SIVUSTOLTA VIIPYMÄTTÄ.

1. Käyttöä ja omistajuutta koskevia rajoituksia.Kaikki tämän verkkosivuston kautta tarjottavat palvelut ja kaikki tämän verkkosivuston sisältämät sivut ja tiedot ja ladattavaksi tarjottava aineisto (yhteiseltä nimeltään ”Sivusto”) ovat Star Cloud Services, Inc. -yhtiön (”Star Cloud” tai ”me”) ja/tai sen tytäryhtiöiden, sisaryhtiöiden, myyjien ja lisenssinantajien omaisuutta. Myönnämme sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän käyttöoikeuden Sivuston käyttöön pelkästään henkilökohtaista käyttöäsi varten. Tämän Sivuston käytön ehtona vakuutat, että et käytä Sivustoa mihinkään laittomaan tai näiden ehtojen vastaiseen tarkoitukseen. Jos rikot mitä tahansa näistä ehdoista, oikeutesi käyttää tätä Sivustoa päättyy automaattisesti, ja sinun täytyy tuhota kaikki mahdollisesti lataamasi tai tulostamasi aineisto.

Sivuston sisältö, mukaan lukien sen sisältämä teksti, kuvat, äänet ja video, ovat tekijänoikeuksien alaisia, eikä niitä saa jakaa, muokata, jäljentää tai käyttää kokonaan tai osittain ilman Star Cloudin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Voit kuitenkin ladata sisältöä Sivustolta mihin tahansa yhteen tietokoneeseen vain henkilökohtaista ei-kaupallista käyttöäsi varten (lukuun ottamatta sitä, mikä koskee Sivuston kautta tarjottujen sisäisten toimintojen käyttöäsi), kunhan pidät kaikki tekijänoikeutta, tavaramerkkejä ja muita omistusoikeuksia koskevat ilmoitukset koskemattomina ja noudatat kaikkia mahdollisesti sovellettavia loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksia. Näiden ehtojen nojalla mainitun aineiston käyttö millä tahansa muulla verkkosivustolla tai verkkoon liitetyssä tietokoneympäristössä mitä tahansa tarkoitusta varten on kielletty.

Kaikki Sivustolla käytettävät tavaramerkit, palvelumerkit, kuvakkeet ja logot ovat Star Cloudin tai omistajiensa tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kuvakkeita ja logoja.

Et saa käyttää Sivustoa hyödyntämällä automaattisia järjestelmiä (esim. robotteja, hakuohjelmia jne.). Sitoudut olemaan keräämättä henkilökohtaisesti yksilöitävissä olevia tietoja muista Sivuston käyttäjistä ja myymättä tai muuten hyödyntämättä kyseisiä tietoja.

Star Cloud ja/tai sen myyjät ja lisenssinantajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä ehdoissa tai missään sovellettavassa loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa.

Voimme oman harkintamme mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta muokata Sivustoa, poistaa tai muuttaa toimintoja tai lopettaa Sivuston tarjoamisen milloin tahansa.

 1. Näiden ehtojen kopiot; päivitykset.Voit tulostaa kopion näistä ehdoista käyttämällä selaimen tulostuspainiketta tai -toimintoa. Suosittelemme säilyttämään kopion myöhempää tarvetta varten. Huomaa kuitenkin, että voimme muokata näitä ehtoja milloin tahansa, ja että jatkamalla Sivuston käyttöä sitoudut noudattamaan ehtojen tulevia versioita. Sinun vastuullasi on aika ajoin tutustua ehtojen viimeisimpään versioon aloitussivumme alaosassa olevan Terms and Conditions (Ehdot) -linkin kautta. Voit tulostaa kopioita päivitetyistä ehdoista selainta käyttämällä.
 2. Rajoitukset.Et saa etkä saa antaa minkään kolmannen osapuolen (i) purkaa, hajottaa, muuntaa lähdekoodiksi tai muuten yrittää selvittää Sivuston sisältämiä liikesalaisuuksia muuten kuin sovellettavassa laissa on nimenomaisesti sallittu, (ii) käyttää Sivustoa kilpailevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen, (iii) käyttää Sivustoa mihin tahansa tarkoitukseen, jota varten sitä ei ole suunniteltu tai joka on ristiriidassa toimittamiemme verkko-ohjeiden kanssa ja (iv) poistaa mitään tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, omistusoikeuksiin, vastuuvapauslausekkeisiin tai varoituksiin liittyvää ilmoitusta miltään Sivuston osalta tai mistään muista tuotteista tai aineistoista, joita tarjotaan Sivuston kautta.
 3. Sivuston pääsyrajoitteiset alueet; rekisteröityminen; maksut.Tiettyjen Sivuston alueiden käyttö saattaa edellyttää rekisteröitymistä, tilin luomista sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Lisäksi sinulta saatetaan edellyttää tiettyjen lisäehtojen hyväksymistä ja tiettyjen maksujen maksamista näille alueille pääsyä varten. Kaikki maksut ilmoitetaan ilman sovellettavia arvonlisä-, käyttö- ja valmisteveroja ja vastaavia veroja. Mikäli näiden ehtojen ja rekisteröitymisesi yhteydessä toimitettavien ehtojen välillä on ristiriita, rekisteröitymisehdot ovat etusijalla. Rekisteröitymällä vakuutat, (a) että olet vähintään 18-vuotias ja (b) että antamasi rekisteröitymistiedot ovat ajan tasalla, puutteettomat ja paikkansa pitävät. Sinun vastuullasi on päivittää rekisteröitymistiedot ja varmistaa, että ne ovat jatkossakin ajan tasalla, puutteettomat ja paikkansa pitävät. Star Cloud voi hyväksyä tai hylätä Sivustolle rekisteröitymiseksi tehtäviä pyyntöjä Star Cloudin oman harkinnan mukaan, ja se voi peruuttaa rekisteröitymisen ja tilejä milloin tahansa ilman syytä tai ennakkoilmoitusta. Sinun vastuullasi on pitää käyttäjätunnuksesi ja salasanasi sekä kaikki käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi tehtävät toimet salassa. Sinun kuuluu ilmoittaa Star Cloudille välittömästi käyttäjätunnuksesi tai salasanasi luvattomasta käytöstä ja sinun kuuluu turvallisuussyistä varmistaa, että poistut kaikista Sivuston toiminnoista joka kerta, kun lopetat Sivuston käytön.
 4. Sinun meille myöntämä käyttöoikeus.Myönnät meille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja käyttömaksuttoman käyttöoikeuden Sivustolle siirtämiesi asiakirjojen, tietojen, grafiikan, datan, sisällön ja muun aineiston (”Sisältö”) käyttöön, jotta voimme tarjota sinulle Sivuston ja Sivuston kautta saatavilla olevat palvelut ja toiminnot. On yksin sinun vastuullasi hankkia kaikki oikeudet, luvat ja valtuudet, jotta voit toimittaa Sisällön meille käytettäväksi tässä luvussa esitetyllä tavalla. Lukuun ottamatta tässä luvussa myönnettyä käyttöoikeutta mitään näissä ehdoissa mainittua ei voida tulkita siten, että myönnät meille mitään oikeutta tai omistusoikeutta Sisältöösi. Myönnät meille ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, täysin maksetun ja käyttömaksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, jakaa ja muuten hyödyntää Sivuston ja Sisällön käytöstäsi kerättyjä tilastotietoja ja muita koottuja tietoja (”Kootut tiedot”) liiketoimintatarkoituksiamme varten, kuten tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi asiakkaillemme, kunhan Kootut tiedot yhdistetään samankaltaisiin tietoihin muista asiakkaistamme eivätkä ne sisällä (suoraan tai pääteltävänä) mitään sinut tai muun tunnistettavan yksilön yksilöiviä tietoja. Koottuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina eikä sinun omistaminasi.
 5. Vakuutat, että sinulla on tarvittava oikeus ja omistusoikeus Sisältösi julkaisemiseksi Sivustolla, ja myönnät edellä mainitut oikeudet. Et toimita mitään Sisältöä, joka (i) rikkoo jonkun yksilön tai jonkin yksikön immateriaali-, yksityisyys- tai julkisuusoikeuksia tai muita oikeuksia, (ii) on herjaavaa, siveetöntä, uhkaavaa, kiusaavaa tai loukkaavaa tai (iii) rikkoo jotain lakia, määräystä tai säännöstä. Star Cloud voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta, valvoa tai tarkastella Sivuston alueita, joilla käyttäjän Sisältöä voidaan tuoda saataville. Näitä alueita ovat esimerkiksi keskusteluryhmät, keskustelualueet, ilmoitustaulut ja muut käyttäjien keskustelupalstat. Star Cloudilla ei kuitenkaan ole mitään vastuuvelvollisuutta, joka liittyy Sisältöön tai siihen, että pääset käsiksi jonkun toisen käyttäjän Sisältöön tai käytät sitä, riippumatta siitä, onko kyse tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyys- tai siveettömyyslaeista tai muista. Star Cloud pidättää itsellään oikeuden poistaa oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta Sisältöä, joka sisältää loukkaavaa, herjaavaa, siveetöntä, laitonta tai muuten sopimatonta aineistoa.
 6. Palaute.Voit antaa meille ehdotuksia, kommentteja tai muuta palautetta (yhteiseltä nimeltä ”Palaute”) Sivustosta ja tuotteistamme ja palveluistamme. Palautteen antaminen on vapaaehtoista. Voimme käyttää Palautetta mihin tahansa tarkoitukseen ilman minkäänlaista velvoitetta. Siinä määrin kuin Palautteesi hyödyntäminen edellyttää käyttöoikeutta immateriaalioikeuksiesi nojalla, myönnät meille peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, pysyvän, täysin maksetun ja käyttömaksuttoman oikeuden käyttää Palautetta liiketoimintamme yhteydessä esimerkiksi tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseksi.
 7. Korvauksesi.Star Cloudin valinnan mukaan ja pyynnöstä sinun kuuluu omalla kustannuksellasi korvata Star Cloudille ja sen tytäryhtiöille, sisaryhtiöille, toimitsijoille, työntekijöille, edustajille, yhteistä tuotemerkkiä käyttäville, toimittajille tai liikekumppaneille (ja puolustaa edellä mainittuja osapuolia ja vapauttaa heidät vastuusta) mahdolliset menetykset, kustannukset, vahingot, velat ja kulut (mukaan lukien kohtuulliset asianajajakulut ja asiantuntijakulut), jotka aiheutuvat Sivuston käytöstäsi tai liittyvät johonkin kolmannen osapuolen vaatimukseen, toimenpiteeseen tai syytökseen (a) liittyen jollain tavalla johonkin tapahtumaan tai kiistaan sinun ja jonkin kolmannen osapuolen välillä, (b) Sivuston tilisi kautta tapahtuvaan luvattomaan käyttöön perustuen tai siitä aiheutuen, (c) näiden ehtojen todelliseen tai väitettyyn rikkomiseen perustuen, (d) minkä tahansa oikeuspaikan minkä tahansa sovellettavan lain tai määräyksen rikkomiseen taholtasi perustuen tai (e) Sisällöstäsi aiheutuen. Et saa solmia sovintoa tai määrättyä päätöstä edellä mainituista ilman Star Cloudin kirjallista ennakkosuostumusta.
 8. Hyväksyttävä käyttö.Et saa käyttää Sivustoa:
  ladataksesi palvelimeen, julkaistaksesi tai muuten siirtääksesi sisältöä, joka on lainvastaista, vahingollista, uhkaavaa, pelottelevaa, herjaavaa, kiusaavaa, petollista, loukkaavaa, halventavaa, karkeaa, siveetöntä, kunniaa loukkaavaa, toisen henkilön yksityisyyttä loukkaavaa, epäkunnioittavaa, vihamielistä tai rodullisesti, etnisesti tai muuten paheksuttavaa
 • esiintyäksesi toisena henkilönä tai yksikkönä tai ilmaistaksesi valheellisesti tai muuten vääristelläksesi toisen henkilön tai yksikön yhteyttä johonkuhun henkilöön tai yksikköön tai luodaksesi valheellisen henkilön
 • väärentääksesi otsikoita tai muuten käsitelläksesi tunnistimia Sivuston kautta siirrettävän sisällön alkuperän peittelemiseksi
 • ladataksesi palvelimeen, julkaistaksesi, lähettääksesi sähköpostitse tai muuten siirtääksesi sisältöä, joka loukkaa jotain minkä tahansa osapuolen patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muita omistusoikeuksia
 • ladataksesi palvelimeen, julkaistaksesi, lähettääksesi sähköpostitse tai muuten siirtääksesi aineistoa, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai matoja tai mitä tahansa muita tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu estämään, keskeyttämään, tuhoamaan, ohjaamaan muualle tai seuraamaan toisen käyttäjän käyttöä tai rajoittamaan tai muuten haittaamaan minkä tahansa tietokoneohjelman tai -laitteen tai tietoliikennevälineen toimintaa
 • kerätäksesi käyttäjänimiä mitä tahansa tarkoitusta varten
 • häiritäksesi Sivustoa tai Sivustoon yhdistettyjä palvelimia tai verkkoja tai laiminlyödäksesi Sivustoon yhdistettyjen verkkojen vaatimuksia, proseduureja, käytäntöjä tai määräyksiä tai
 • ladataksesi palvelimeen, julkaistaksesi, lähettääksesi sähköpostitse, jakaaksesi, toimittaaksesi tai muuten siirtääksesi joukkosähköposteja tai tilaamattomia tai luvattomia kaupallisia sähköpostiviestejä, mainontaa, myynninedistämisaineistoa, ”roskapostia,” ”spamia”, ”ketjukirjeitä”, ”pyramidihuijauksia” tai mitään muita pyyntöjä.

Voimme oman harkintamme mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta poistaa mitä tahansa sisältöä tai muuta aineistoa, joka rikkoo tai voi rikkoa edellä mainittuja ehtoja. Lisäksi voimme keskeyttää tai lopettaa Sivuston käyttöoikeutesi.

 1. Ilmoitukset rikkomuksista.Vuoden 1998 Digital Millennium Copyright Act -lain mukaisesti olemme nimittäneet seuraavan henkilön vastaanottamaan ilmoituksia mahdollisista Sivustoa koskevista tekijänoikeusrikkomuksista:

Toimitusjohtaja ja pääjohtaja
Star Cloud Services Inc
440 North Wolfe Road
Suite 3061
Sunnyvale CA 94085
Puhelin: +1 408 524 1513
mailto:copyright@starcloudservices.com

Jos uskot, että Sivuston kautta saatavilla oleva sisältö loukkaa jotain tekijänoikeutta, pyydämme toimittamaan seuraavat tiedot edellä mainitulle henkilölle (17 U.S.C. § 512):

 1. tekijänoikeuden omistajan tai valtuutetun edustajan fyysinen tai elektroninen allekirjoitus
 2. loukatuksi väitettyjen tekijänoikeuden alaisten töiden tunnistetiedot
 3. loukkaavaksi väitetyn tai loukkauksen kohteeksi väitetyn ja poistettavaksi halutun aineiston (tai aineiston, johon pääsy halutaan estää) tunnistetiedot sekä tiedot, joiden perusteella meidän voidaan odottaa kohtuullisin toimin paikantavan kyseinen aineisto
 4. sinun yhteystietosi (esim. postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 5. lausunto siitä, että tekijänoikeuden omistajalla tai omistajan valtuuttamalla edustajalla on vilpitön usko siihen, että aineiston käyttö valituksen alaisena olevalla tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, sen edustajan tai lain valtuuttama
 6. lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa ja että tiedot ilmoitetaan perättömästä lausumasta annettavan rangaistuksen uhalla, ja jos ilmoituksen antaa edustaja, lausunto siitä, että edustajalla on valtuus toimia väitetyn loukkauksen kohteena olevan yksinoikeuden omistajan puolesta.

 

11. Tietosuoja. Star Cloudin TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ sisältää tietoja siitä, miten me keräämme, käytämme, paljastamme ja muuten hallitsemme henkilötietojasi. Lisäksi Star ja käyttäjä sitoutuvat noudattamaan Tietojenkäsittelyehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.starcloudservices.com/_________. Ne sisältävät Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, jotka koskevat rajat ylittävää henkilötietojen siirtoa EU:sta Yhdysvaltoihin tai muille EU:n ulkopuolisille oikeudenkäyttöalueille.

12. Takuun vastuuvapauslauseke.TÄMÄ SIVUSTO, SEN SISÄLTÄMÄ SISÄLTÖ TAI TIEDOT TAI MIKÄ TAHANSA SIVUSTOON LIITTYVÄ PALVELU TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” KAIKKINE VIRHEINEEN ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA VAKUUTUKSIA -5- TAI TAKUITA MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA HILJAISET TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, HILJAISESTA NAUTTIMISESTA, TIETOJEN LAADUSTA JA OMISTUSOIKEUDESTA/LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SINÄ OTAT TÄYDEN VASTUUN JA RISKIN SIVUSTON, SIVUSTOON LIITTYVIEN PALVELUIDEN JA LINKITETTYJEN VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ. MITKÄÄN STAR CLOUDIN TAI SEN VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA TAI LAAJENNA MILLÄÄN TAVOIN TÄMÄN TAKUUN KATTAVUUTTA.

13. Vastuun rajaaminen.STAR CLOUD JA SEN TYTÄRYHTIÖT, MYYJÄT, LISENSSINANTAJAT JA MUUT SIVUSTOLLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE VASTUUSSA EIVÄTKÄ KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT MENETETYSTÄ VOITOSTA, HÄVINNEISTÄ TIEDOISTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), JOTKA AIHEUTUVAT SIVUSTOSTA, SIVUSTOON LIITTYVISTÄ PALVELUISTA JA TUOTTEISTA, SIVUSTON SISÄLTÄMÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ TAI TIEDOISTA JA/TAI JOSTAIN LINKITETYSTÄ VERKKOSIVUSTOSTA TAI JOTKA LIITTYVÄT JOLLAIN TAVALLA NIIHIN, OLIPA KYSEESSÄ TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDEN VASTAISEEN TEKOON TAI JOHONKIN MUUHUN OIKEUSTEORIAAN PERUSTUVA VAATIMUS JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA KERROTTU. JOS OLET TYYTYMÄTÖN SIVUSTOON, SIVUSTOON LIITTYVIIN PALVELUIHIN JA/TAI LINKITETTYIHIN VERKKOSIVUSTOIHIN, AINOA KORJAAVA TOIMENPITEESI ON LOPETTAA SIVUSTON JA/TAI KYSEISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖ. SOVELLETTAVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

14. Tietojen paikkansapitävyys ja luotettavuus.Vaikka Star Cloud pyrkii varmistamaan Sivuston luotettavuuden ja paikkansapitävyyden, se ei takaa Sivuston virheettömyyttä tai paikkansapitävyyttä millään tavoin. On mahdollista, että Sivustolla saattaa esiintyä kirjoitusvirheitä, epätarkkuuksia tai muita virheitä ja että kolmannet osapuolet voivat tehdä Sivustolle valtuuttamattomia lisäyksiä, poistoja ja muokkauksia. Jos huomaat virheellisyyden, pyydämme ilmoittamaan asiasta Star Cloudille, jotta virhe voidaan korjata. Sivuston sisältämiä tietoja voidaan muuttaa tai päivittää ilman ennakkoilmoitusta.

15. Linkit tai osoittimet muille sivustoille.Star Cloud ei anna minkäänlaista takuuta mistään muista verkkosivustoista, joihin voit siirtyä tämän Sivuston kautta. Kun siirryt Star Cloudin sivuston ulkopuolella olevalle sivustolle, sinun on ymmärrettävä, että kyseessä on Star Cloudista erillinen sivusto ja että Star Cloud ei pysty vaikuttamaan kyseisen verkkosivuston sisältöön. Lisäksi hyperlinkki Star Cloudin sivuston ulkopuolella olevalle verkkosivustolle ei tarkoita, että Star Cloud tukee linkitetyn sivuston sisältöä tai ottaa vastuun sivuston sisällöstä tai sen käytöstä. Sinun vastuullasi on varotoimenpitein varmistaa, että käyttämäsi tai lataamasi sisältö ei sisällä viruksia, matoja, troijalaisia tai muita tuhoavia kohteita. Jos päätät siirtyä jollekin kolmannen osapuolen sivustolle, johon on linkki tältä Sivustolta, teet niin täysin omalla vastuullasi.

16. Vientiä ja tuontia koskevat määräykset ja muut määräykset.Hyväksyt kaiken vastuun kaikkien Yhdysvaltojen lakien ja määräysten noudattamisesta sekä kaikkien niiden maiden lakien ja määräysten noudattamisesta, joissa käytät Sivustoa, sikäli kuin ne koskevat Sivuston sisällön avaamista, käyttöä, vientiä, uudelleenvientiä ja/tai tuontia. Hyväksyt sen ja suostut siihen, että et vie etkä tuo mitään Sivuston sisältöä mihinkään maahan, johon Yhdysvaltojen lain mukaisesti kohdistuu vienti- tai tuontirajoituksia, että et ole vienti- tai tuontirajoitusten alaisen -6- maan kansalainen ja että Sivuston sisältöä ei käytetä ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden suunnitteluun, kehitykseen tai tuotantoon.

17. Lakivalinta; oikeuspaikka.Nämä ehdot astuvat voimaan Kalifornian osavaltiossa, ja ne ovat Kalifornian osavaltion lakien alaiset ja niitä tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien mukaan lukuun ottamatta osavaltion lakivalintasääntöjä. Kaikki Sivuston tai näiden ehtojen alaisuudessa, niistä, niihin liittyen tai suhteessa niihin syntyvät kiistat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan San Josessa Kaliforniassa. Mikäli jokin oikeusistuin tai muu laillinen tuomioistuin katsoo jonkin näistä ehdoista täytäntöpakottomaksi, kyseisiä ehtoja rajoitetaan tai ne poistetaan siinä määrin kuin on vähimmillään tarpeen, jotta nämä ehdot pysyvät muuten täysin voimassa.

18. Koko sopimus.Nämä ehdot, joita Star Cloud saattaa aika ajoin muuttaa, muodostavat koko sopimuksen Star Cloudin ja sinun välillä näiden ehtojen aihepiiriin liittyen. Tietyt näiden ehtojen kohdat voidaan syrjäyttää selkeästi merkityillä lainmukaisilla tiedotuksilla tai ehdoilla tietyillä tämän Sivuston sivuilla.